در این مقاله در مورد نرخ کلیک یعنی CTR یا (Click Through Rate) صحبت خواهیم کرد و اینکه ثابت خواهیم کرد که نرخ کلیک بر رنک گوگل تاثیر بسیار مستقیم دارد.
0
1076
3.2