ردیفعنوان نظرسنجیتاریخ شروع تاریخ پایان جزئیات
1
در صورت حذف ارز 4200، بهترین راهکار حمایتی دولت از معیشت مردم چه باید باشد؟
1400/01/01
1400/11/01
[ مشاهده ]