نام و نام خانوادگی سمت
سعید بابایی مدیر عامل
مجید بابایی مدیر بازرگانی
ناصر براتی برنامه نویس
معصومه جعفری امور اداری
فاطمه چراغی پشتیانی و امور مشتریان
عاطفه سویزی سرپرست پروژه
زهرا سجادی بازرگانی
مطهره خزاعی اپراتور سئو
رضوانه مقنی گرافیست
مریم فخاریان امور مالی
اعظم شجاع شبکه های اجتماعی