سازمان نظام صنفی رایانه ای برای اولین بار در سال 1389 اقدام به انتشار نرخ نامه خدمات انفورماتیک کرد. از سال 1389این سند به منظور شفاف سازی فضای کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات و ICT به صورت سالانه تدوین و منتشر شده است.در اولین نسخه تعرفه ها که در سال 1389 ارائه شد، 341 نوع خدمت شناسایی و قیمت گذاری و در نهایت منتشر شد.این تعرفه ها طی سالهای پیاپی با همکاری و تلاش فعالین صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و متخصصین رسته های مختلف نظامهای استانی به ویژه اعضای کمیسیون ساماندهی و نظم بخشی بازار سازمان نظام صنفی رایانه ای و به همت کارگروه تعرفه، تا کنون به شکل مستمری منتشر و به روز شده است. 

UI7cBoOTu0

 

1
تعرفه نرخ پایه خدمات انفورماتیک (فناوری اطلاعات) در سال 1400
2
تعرفه نرخ پایه خدمات انفورماتیک (فناوری اطلاعات) در سال 1399
3
تعرفه نرخ پایه خدمات انفورماتیک (فناوری اطلاعات) در سال 1398
4
تعرفه نرخ پایه خدمات انفورماتیک (فناوری اطلاعات) در سال 1397
5
تعرفه نرخ پایه خدمات انفورماتیک (فناوری اطلاعات) در سال 1396
6
تعرفه نرخ پایه خدمات انفورماتیک (فناوری اطلاعات) در سال 1395
7
تعرفه نرخ پایه خدمات انفورماتیک (فناوری اطلاعات) در سال 1394