نام شرکت مهندسی فردارایانه
شروع فعالیت 1381
شماره مجوز تولید 51010158
شماره مجوز مشاوره 51010158

 

گروه مهندسی وبمک ، بعنوان یکی از دپارتمان های  شرکت مهندسی فردارایانه نخست  ، فعالیت خود را از سال 1385 به طور تخصصی در زمینه های تولید نرم افزارهای تحت وب و تجارت الکترونیک آغاز کرده است . این دپارتمان با تکیه بر تجربه عملیاتی نیروهای متخصص خود با  رویکرد سنجش نیازمندی مشتری و همگام نمودن وی با پتانسیل های بالقوه  موجود در دنیای مجازی ، اقدام به متصل کردن کسب و کار متقاضیان به این دنیای وسیع در سطوح  شهری ، کشوری و منطقه ای  نموده است.همانطور که می دانید امروزه اثر بخشی وبسایت ها ، با نوآوری و خلق  ایده های جدید ارتباط تنگاتنگی پیدا کرده است . لذا شرایط ایجاب می نماید که فعالیت در این حوزه هر چه جامع تر شده و فقط در حد خلق یک ایده گرافیکی و چیدمان عناصر وب نباشد، بلکه برای افزایش اثربخشی وب سایت ها باید بعد از شناسایی کامل مولفه های هر کسب و کار ، براساس تحلیل رفتار بازدید کننده  اقدامات لازم را  برای بهینه سازی  ساختار و محتوا و نهایتا اثربخشی وبسایت  انجام داد .

" وبمک تعالی بخش برند شماست " 

ZkE074agz8