گروه وب مک ، بعنوان یکی از دپارتمان های  شرکت مهندسی فردارایانه نخست  ، فعالیت خود را از سال 85 به طور تخصصی در زمینه های تولید نرم افزار و تجارت الکترونیک آغاز کرده است .

این دپارتمان با تکیه بر تجربه عملیاتی نیروهای متخصص خود با  رویکرد سنجش نیازمندی مشتری و همگام نمودن وی با پتانسیل های بالقوه  موجود در دنیای مجازی ، اقدام به متصل کردن کسب و کار متقاضیان به این دنیای وسیع در سطوح  شهری ، کشوری و منطقه ای  نموده است.همانطور که می دانید امروزه اثر بخشی وبسایت ها ، با نوآوری و خلق  ایده های جدید ارتباط تنگاتنگی پیدا کرده است .

لذا شرایط ایجاب می نماید که فعالیت در این حوزه هر چه جامع تر شده و فقط در حد خلق یک ایده گرافیکی و چیدمان عناصر وب نباشد، بلکه برای افزایش اثربخشی وب سایت ها باید  براساس تحلیل رفتار بازدید کننده  اقدامات لازم را  برای بهینه سازی  ساختار و محتوا انجام داد .در این راه ، وب مک همراه همیشگی شماست.


"وب مک، تعالی بخش برند شماست"