اطلاعیه شماره 4 مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای

مرکز ماهر در خصوص آسیب پذیری های پروتکل SMB

باتوجه به شیوع گسترده حملات مختلف سایبری با سوء استفاده از آسیب پذیری های پروتکل SMB نظیر باج افزار WannaCrypt و سایر حملات مشابه مطرح شده در رسانه های کشور، مرکز ماهر اقدام به رصد فضای IP  و شناسایی سیستم های متعدد آسیب پذیر در این خصوص نموده و اطلاعات مربوط به آسیب پذیری های رصد شده مستقیما به اطلاع مالکین IP ها در سطح کشور رسیده است.

 

نویسنده : وب مک
تاریخ : 1396/03/04
3
تعداد بازدید : 1631
تعداد کامنت : 0