اطلاعیه شماره 5 مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای

مرکز ماهر در خصوص باج افزار Wanna Cry

اتوجه به آلوده شدن تعدادی از رایانه های کشور به باج افزار Wanna Cry و راهنماها و راه حل های منتشر شده در سایت های مختلف مبنی بر امکان بازیابی داده های رمز شده توسط باج افزار ها، مرکز ماهر ضمن انجام بررسی های فنی و دقیق در این زمینه به پیوست مستند فنی راهنمای امداد برای رایانه های آلوده شده به باج افزار Wanna Cry را ارایه می نماید.

 

نویسنده : وب مک
تاریخ : 1396/03/04
0.0
تعداد بازدید : 2013
تعداد کامنت : 0