اطلاعیه شماره 6 مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای

هشدار جدی درخصوص باج افزار Wanna Cry

علیرغم  اطلاع رسانی های وسیع و ارایه راهنمایی های لازم برای رفع آسیب پذیری مرتبط با حمله باج افزار Wanna Cry ، متاسفانه شاهد تعلل کاربران و بعضا مدیران فناوری اطلاعات سازمانها، دستگاهها، و شرکتها در این زمینه می باشیم . بررسی ها نشان دهنده رشد مجدد میزان آلودگی در روز های اخیر می باشد این آلودگی ها به حدود 4000 قربانی در کشور رسیده است. لازم است کاربران هرچه سریعترنسبت به بروزرسانی سیستم ها براساس دستور العمل های قبلی مرکز ماهر اقدام نمایند.

نویسنده : وب مک
تاریخ : 1396/03/09
0.0
تعداد بازدید : 1904
تعداد کامنت : 0