بازاریابی-محتوا-به-عنوان-رویکردی-نوین-برای-جذب-مشتریان-در-شبکه-اجتماعی-و-وبسایتها
بهترین روش بازاریابی محتوا برای جذب مشتریان
بهترین روش بازاریابی محتوا برای جذب مشتریان در شبکه اجتماعی و وبسایتها

بازاریابی یک ابزار مفید مورد استفاده برای ترویج یک محصول یا خدمت برای کسب وکارهای مختلف میباشد؛ به صورتی که باعث افزایش

شهرت و ایجاد یک برند تجاری قوی، در بین مشتریان بالقوه میشود. بازاریابی برای داشتن کسب وکاری موفق از برقراری روابط معتبر با

افراد مشهور، استفاده از راهکار انتشار دهان به دهان 1 اطلاعات و شناخت علایق مصرف کنندگان در طول مدت زمان رابطه با یک شرکت استفاده می کند .

 

فرشید وثوق 1 ، اعظم عندلیب 2

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات تجارت الکترونیک، موسسه آموزش عالی مهرآستان، گیلان - -

2 عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، گیلان، ایران