بهترین راهکارهای مدیریت وب سایتهای تجاری

بهترین راهکارهای مدیریت وب سایتهای تجاری و افزایش بازدید کننده

اطلاعات خوب و سیستم نرم افزازی کارآمد صد البته در موفقیت  یه سایت تاثیر بسزایی دارند اما آنچه که فراتر از همه این عوامل عمل می کند و معمولا مورد غفلت واقع می شود ( عامل انسانی ) است . غالباً تصور می شود که یه سایت خوب و موفق قائم به ذات خودش است .یعنی مجموعه اطلاعات و سیستم نرم افزاری سایت است که باعث موفقیت آن شده است . تحقیقات نشان می دهد مهمترین عامل موفقیت یک وبسایت ،آگهی و عملکرد فردی است که آن را مدیریت می کند...........

1 جلال یاکشی ، 2 ادریش شاهی جان ، 3 امید آمیه 

1- کارشناسی نرم افسار ، دانشگاه پیام نور مرکس بوکان،ایران

Jalal.yarkash@gmail.com

2- کارشناسی برق ،دانشگاه سراسری بناب ، ایران

Edristn90@gmail.com

3- کارشناسی پرستاری ،دانشگاه علوم پسشکی ارومیه ، ایران

Crow.om71@gmail.com

 

نویسنده : وب مک
تاریخ : 1396/03/17
0.0
تعداد بازدید : 2265
تعداد کامنت : 0