بهترین شدن در کسب و کار

بهترین شدن در کسب و کار از طریق شایستگی محوری

این مقاله ادامه مقاله بهترین شدن در کسب و کار (1) می باشد..

 

چگونه شایستگی محوریتان را تعریف کنید.

شایستگی محوری درون نگر بوده و چندان پژوهش محور نبوده است.

 شما به این درون نگری که با گردآوری داده و تحلیل ، پیوند خورده است اتکا خواهید کرد. تعریف نهایی شما از شایستگی محور باید ملموس و مشخص باشد. تعریف شایستگی محور کار ساده ای نیست و باید ملاحظات بسیاری در آن لحاظ شود. از قبیل:

    •  مشتری چه چیزهایی می خواهد.
    • سایر شرکت های بازار از عهده ی انجام دادن چه کارهایی بر می آیند.
    • اهداف شخصی و مالی صاحبان چیست.

 

نمی توانید شایستگی محوری را هم مانند سایر عناصر موجود در این فرایند تغییر دهید. شایستگی محور پس از آنکه تثبیت شد و مورد توافق قرار گرفت باید در طول زمان ثابت بماند.

اگر شایستگی محوری را تغیییر دهیید، کسب و کارتان را در معرض خطر جدی قرار داده اید زیرا در اغلب موارد در صورت تغییر شایستگی محوری عملا همه ی مزایایی را که بدست اورده اید از دست خواهید داد.

تغییر شایستگی محوری هنگامی اتفاق می افتد که بتوانید درباره بازار،مشتریان و دارایی های شر کت تان بیشتر یاد بگیرید.

 dpfPaI1jrM

 گوگل مثال بسیار خوبی برای این مورد است. موسسان گوگل فکر می کردند شایستگی محوری شان برتری فناورانه ی الگوریتم موتور جست و جوی شان است؛ اما در نهایت مشخص شد که توانایی در تشکیل مدل کسب و کار جدیدی در حوزه تبلیغات متنی مبتنی بر کلید واژه های جست و جوها و نیز دستیابی به اثرات شبکه ای آن پیش از هر شرکت دیگری شایستگی محور این شرکت است.

 

در مورد مالکیت معنوی یا فرهنگ چه می توان گفت؟

 نقطه ی شروع رایج برای تعیین شایستگی محوری رسیدن به این نتیجه است که شایستگی محوری مالکیت معنوی شماست.

کارآمدی مالکیت معنوی به عنوان شایستگی محوری اساسا به صنعت شما بستگی دارد.

در صنعت پزشکی و به خصوص صنعت فناوری زیستی، حق اختراع برای حصول اطمینان از موفقیت محصول با شرکتی جدید اهمیتی حیاتی دارد.در صنایع دیگر، ممکن است ارزش های دیگری هم وجود داشته باشند اما در اغلب موارد حق اختراع برای حصول اطمینان از موفیت و کسب و کار کافی نیست، اختراعات عموما ایستا هستند در حالی که بازار پویاست. توانمندی ها عموما از حق اختراع بهترند،اما ، برای اطمینان ، بهتر است هر دو را داشته باشید.

 

برای مثال:تیم هایی با سطح بالای توانمندی در یک حوزه دائما کالاها نو آورانه تولید می کنند وبا گذر زمان شرکت هایی را حول یک یا چند حق اختراع محدود شکل گرفته اند از میدان خارج می کنند(مگر در موارد خاصی مانند فناوری زیستی).

 

برخی شرکت ها با ایجاد فرایند و فرهنگی که نواوری فوق العاده سریعی دارد به مزایای مناسبی در بازار دست می یابند.
انها به مشتریان نزدیک می مانند و از مدیریت قدرتمند محصول و توسعه سریع استفاده می کنند تا برتری اولیه خود را به مزیتی پایدار و در حال رشد تبدیل کنند.

 

با تغییر مقیاس سازمانتان در گذر زمان ، حفظ این استراتژی به عنوان شایستگی محوری منحصر به فرد بسیار دشوار است، زیرا شرکت های کوچک تر وارد بازار می شوند و شروع به رقابت می کنندرو این موضوع به انها مزیت هایی می دهد که دستیابی به شتاب و پیشرفت را برایشان امکان پذیر می کند؛ چه بسا با عریض و تویل شدن کسب و کارتان ، انها بتوانند سرعت نو آوریشان را از سرعت شما بیشتر کنند.

هدف همه ی کسب وکارها ، صرف نظر از تعریف انها از شایستگی محوری، باید نوآوری سریع باشد.

 

نویسنده : وب مک
تاریخ : 1396/04/24
0.0
تعداد بازدید : 2464
تعداد کامنت : 0