مهمترین نکات برای راه اندازی یک کسب وکار

مهمترین و بنیادی ترین راهکارهای اجرای طرح کسب وکار

 

  تعریف طرح کسب و کار:

برنامه عملی است که در آن نقشه و مسیر حرکت را بسوی غایت نهایی طرح مورد نظر جهت کسب موفقیت نشان داده و به صاحبان ایده امکان مهندسی نمودن(مجدد) ساختار نقشه و مسیر را جهت بهبود مکرر حتی در میانه راه را نیز فراهم می نماید.

 

  انواع طرح کسب و کار:

الف-   طرح کسب و کار خلاصه
 ب-     طرح کسب و کار کامل
 ج-     طرح کسب و کار عملیاتی
 د-     طرح کسب و کار وام
 ه-     طرح کسب و کار توصیفی
 و-     طرح کسب و کار مالی
 ی-   طرح کسب و کار فروش  گام های بنیادین در تهیه طرح کسب و کار:


الف- جمع آوری داده های صحیح
ب- تشریح دقیق و جز به جز طرح
ج- تعیین نوع طرح
د- تخصیص دادن مسئولیت ها

 

 RkqwQMtlVT

 

 


  یک طرح کسب و کار دارای مراحل زیر است:

 

  • خلاصه مدیریتی
  • توصیف کسب و کار و استراتژی
  • تیم مدیریت و سازماندهی
  • تحلیل بازار و رقبا
  • محصول یا خدمات
  • بازاریابی و فروش
  • اطلاعات مالی
  • ضمائم

 

IzVZONJa3N


  خصوصیات یک برنامه کسب و کار:


1-    چشم انداز دار ولی منطقی
2-    به لحاظ مالی مطمئن ولی انعطاف پذیر
3-    برای امروز نوشته می شود ولی سه تا پنج سال آینده را نیز در برداشته باشد
4-    یک برنامه رسمی ولی به سادگی قابل خواندن
5-    خلاقانه ولی از اصول پیروی می کند
نکاتی که یک طرح کسب و کار باید داشته باشد
1-  خلاصه، مستقیم و دارای جزییات
2-   سریعاً سر اصل موضوع برود
3-   سریعاً به نتیجه اشاره نماید
4-   فوراً بیان نماید که کسب و کار ارائه شده چه خواهد بود
5-   فوراً بیان نمایدکه از چه مدل کسب و کاری درآمدزایی می شود
6-   بر روی مشتریان متمرکز شود
7-   ویژگی ممتاز کسب و کار را بیان نماید
8-   الزامات را به روشنی بیان نماید
9-   واقع بینانه باشد
10- فراموش نشودکه با این برنامه کسب و کار بر روی آینده سرمایه گذاری می شود
11- اهداف بلندمدت را برای 3 تا 5 سال بیان نماید
12- بر روی مدل فروش و کانال های توزیع متمرکز شود
13- تا حد امکان استراتژی کسب و کار الکترونیکی را بیان نماید
14- برنامه واقع بینانه ولی هیجان انگیز و آینده نگر تهیه شود
15- میزان نیاز به منابع مالی به درستی بیان شود
16- روش مصرف منابع مالی در پروژه به خوبی بیان شود
17- به روشنی استراتژی خروج شرکت بیان شود
18- فرمت های برنامه کسب و کار استاندارد و پذیرفته شده رعایت شود
19- سعی در انحراف خواننده نشود
20- فقط در مورد گذشته نوشته نشود بلکه بر روی آینده نیز متمرکز شود
21- فقط بر روی خودتان و فن آوری خودتان متمرکز نشوید
22- از اصطلاحات خیلی فنی استفاده ننمایید
23- تحقیق عینی در مورد مشتریان را فراموش ننمایید
24- درآمد هایی که می دانید محقق نخواهد شد در برنامه نیاورید
25- بودجه های خیلی جزیی در برنامه نیاورید
26- ادعاهای غیر قابل باور در برنامه نیاورید


 

 

نویسنده : وب مک
تاریخ : 1396/07/24
0.0
تعداد بازدید : 2609
تعداد کامنت : 0