رستوران اکبر جوجه

رستوران اکبر جوجه ، رستورانی خوش نام با دارابودن شعب مختلف در سراسر ایران در صنعت غذا فعالیتی چشمگیر دارد. سایت این رستوران در سال 95 با همکاری وب مک طراحی وراه اندازی شده است.