متل ساحلی گلسرخ

متل ساحلی گل سرخ در محیطی زیبا و آرام در جنگلهای سرسبز سی سنگان با ارائه کلیه امکانات رفاهی یکی از مکانهای تفریحی شمال ایران می باشد. سایت این متل درسال 95 توسط وب مک طراحی و پیاده سازی شده است.