شرکت صنعت بام شرق

مهندس سلطانی( مدیرعامل شرکت صنعت بام شرق): شرکت صنعت بام شرق با برآورده نمودن الزامات و تجهیزات و با بهره گیری از نیروی انسانی متخصص آموزش دیده و آموزش مداوم آنان و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه از بروز عوامل مشکل زا در کلیه فرآیند های شرکت ، حداکثر تلاش خود را می نماید تا به اهداف خود که جلب رضایت مشتری و تحقق شعار مشتری مداری است برسد . در این بین از شرکت فردا رایانه که در قسمت فن آوری و سایت ما را یاری نمودند کمال قدردانی را داریم.سایت این شرکت در سال 94 توسط وب مک طراحی شده است.