شرکت مهندسی آرت پویا

 شـرکـت ساخـــتـمانی آرت پویا از سال 1385 فـعالیت خود را در زمینه نمای کامـپــوزیت و شـــیـشه آغاز کرده است و در راستای   اهـداف عالیه خود که گردآوری و عـرضه مجموعـه ای از مصالـح روز دنیا در بخش ساختمان می باشد، توانسته به موفقیت هایی   شایـسته با رزومـه درخـشان در این زمینه نائل آید.