بزرگترین شرکت تجاری سازی وب سایت در مشهد- ارائه دهنده تفسیر و راهکار در بخشنامه های اداره کار و تامین اجتماعی

از اموری که در کسب وکارباید مورد توجه قرارگیرد، لزوم آگاهی از قوانین و مقررات و بخشنامه های ادارات کار و تامین اجتماعی می باشد که اطلاع از آنها برای هر کارفرما وکارگری مفید و حیاتی به نظر می رسد. لذا وب مک در مشهد با در اختیار داشتن کارشناسان متخصص در این حوزه ، به تفسیر و توضیح بخشنامه ها و قوانین مختلف و ارائه راهکارهای مفید می پردازد.


وزیر امور اقتصادی و دارائی به پیشنهاد شماره 3193/200 مورخ 01/03/1395 سازمان امورمالیاتی کشور به استناد تبصره (3 ) ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 آئین نامه اجرایی این ماده را به شرح زیر تصویب نمود
0
218
0.0
احتراما بازگشت به شماره 1497/ص ت 93 مورخ 93/11/5 و با توجه به درخواست آن سازمان و جلسات کارشناسی برگزار شده فهرست زیر ....
0
201
0.0
پیرو بخشنامه 14 جدید درآمد در خصوص چگونگی محاسبه حق بیمه قراردادهای انفورماتیکی و با توجه به گسترش فعالیتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و در نتیجه انعقاد قراردادهای پیمانکاری در این زمینه ،نحوه شناسایی و محاسبه حق بیمه قراردادهای مذکور
0
168
0.0
به منظور تسهیل در امر بهره برداری مخاطبان سازمان تامین اجتماعی از خدمات این سازمان، نمونه فرم های مربوط به حوزه بیمه شدگان، مستمری ها و نامنویسی، در پایگاه اطلاع رسانی سازمان تامین اجتماعی، قرار گرفت.
0
304
0.0
ثبت نام اینترنتی جهت معافیت از آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1396 آغاز گردید...
0
226
0.0
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از تمدید طرح بخشش جریمه ۶ درصدی دیرکرد بازپرداخت تسهیلات این صندوق..
0
515
0.0