کل کار برندینگ به زبان ساده این است که شما قرار است “ذهنیت” مردم را نسبت به برندتان به شکل خاصی دربیاورید، خاص شوید و بنا به دلایلی، افرادی (خاص یا عام) به سمت شما بیایند و سراغ برندهای دیگر نروند.
0
1116
0.0
برای برندسازی اهمیت لحن برند بسیار به چشم می اید و یکی از نکات کلیدی اهمیت به لحن برند است
0
1364
5.0