در این مقاله به شما خواهیم گفت که هر رنگ در طراحی سایت چه کاربردی دارد و همچنین از نظر روانشناسی به شما خواهیم گفت این رنگ ها چه تاثیری در ذهن مخاطب شما خواهد داشت. درک تئوری و جایگاه رنگها می تواند وب سایت شما را نسبت به دیگر رقبا متمایز نماید.
0
1397
5.0