اینکه چرا نسخه 57 فایرفاکس با نام کوانتوم به طرز شگفت آوری درای سرعت لود بالای صفحات وب می باشد . چه طرح و ایده ایی باعث شده است چنین سرعتی را برای موزیلا فایرفاکس ایجاد کند موضوع این مقاله می باشد
0
1066
0.0