با توجه به حجم عظیم وب و اطلاعاتی که روزانه به ان افزوده می شود نیاز به جستجوگرها یه نیاز انکار ناپذیر است .کاربران وب برای پیدا کردن موضوع خاصی در اینترنت با وجود اطلاعات بی پایان دچار مشکل خواهند شد و پیدا شدن موتورهای جستجو گر در واقع پاسخ به نیا ...
0
770
0.0