در هر تکنولوژی که در تجارت استفاده می شود دو قانون وجود دارد :

  1- اضافه نمودن اتوماسیون به فعالیت های  کارآمد  ،   بازدهی     را افزایش خواهد داد . 

 2- اضافه نمودن اتوماسیون به فعالیت های ناکارآمد ، عدم بازدهی را افزایش خواهد داد . 

     بیل گیتس

 

تجاری سازی

بدون شک همه ما کسب و کارهایی را میشناسیم که در فضای مجازی دارای پایگاه (وبسایت)هستند ولی از نتایج حاصله رضایت ندارند. از دیدگاه تجارت الکترونیک،موفقیت زمانی محقق می شود که هرگونه سرمایه گذاری و عملیات اجرایی در  فضای مجازی  منجربه  افزایش درآمد در  دنیای واقعی شود.

ابزارهای فضای مجازی ( 1- آنی  2- مقطعی  3- دائمی )فقط منجربه افزایش تعداد مشتریان شما خواهند شد. دقت داشته باشید که شما قبل از ورود به فضای مجازی میبایست یک کسب وکار استاندارد (خوب ، منظم ، سودده و قابل رشد - البته با تعداد محدودی مشتری ) داشته باشید تا بعد از اینکه با کمک فضای مجازی  تعداد مشتریان شما افزایش یافت ، از جنبه ریالی نیز سوددهی کسب و کار شما افزایش یابد.اگر از زاویه دیگر بخواهیم به این نکته بپردازیم چنانچه کسب و کار شما خوب ، منظم ، سودده و قابل رشد  نباشدحتی در صورت موفقیت پروژه فضای مجازی ،کسب وکار شما در دنیای واقعی با شکست مواجه خواهد شد! چرا ؟

بطور خلاصه اگر هدف شما ازپروژه فضای مجازی افزایش فروش و افزایش سوددهی کسب و کارتان است باید 4 مولفه زیر را بصورت همزمان داشته باشید:

1- مدیرانی که این پروژه جزء اهداف راهبردی آنها باشد

2- نیروی انسانی متخصص و با تجربه

3- کسب و کاری استاندارد (خوب،منظم،سودده و قابل رشد)

4- ابزارهای منطقی و کاربردی فضای مجازی

ما در گروه مهندسی وبمک در طی دو دهه فعالیت ، با کسب و کارهای زیادی سروکار داشته ایم . اکثر پروژه های محکوم به شکست متعلق به مدیرانی بوده است که از چهار مولفه عنوان شده فقط مورد آخر را (حتی بدون قید منطق و کاربرد ) خریداری و به چشم غول چراغ جادو به آن می نگریستند.

پس برای خرید ابزارهای فضای مجازی عجله نکنید. ابتدا دوتا تست مهم انجام دهید ، اگر نتایج مثبت بود بعدا برای خرید اقدام کنید.

تست اول : چهار مولفه عنوان شده را در پروژه خود شناسایی نمایید.

تست دوم : از پتانسیل های فضای مجازی در کسب و کار خود مطلع و مطمئن شوید تا پس از شروع و موفقیت پروژه از موازنه ی  هزینه/درامد نیز خوشنود شوید.

راه حل عمومی و آسان برای تست دوم این است که بعنوان یک مشتری به فضای مجازی وارد و از کمیت و کیفیت حضور رقبای خود مطلع شوید.  گروه مهندسی وبمک جهت انجام تجاری سازی ابتدا کسب و کار شما را مورد آنالیز قرارداده و پس از شناسایی نقاط قوت و ضعف ،  راهکارهای متفاوت تجارت الکترونیک منطبق با ظرفیتهای کسب و کارتان را به شما پیشنهاد می نماید. ما میدانیم که این راهکارها میبایست منطبق با محدودیت های سه گانه صاحبین مشاغل(زمان – بودجه – نیروی انسانی ) باشد . پس از انتخاب راهکار توسط شما تا مرحله حصول نتیجه در کنار شما باقی خواهیم ماند.

 

 "  وبمک تعالی بخش برند شماست "

ulqmUh5gB5