طرح کسب و کار چیست ؟

نکات مهم در طرح کسب و کار که باید بدانید

 

نکات مهم در طرح کسب و کار که باید بدانید

 بدانیدهر کار و پروژه ی بزرگی نیازمند طرح کسب و کار است.این طرح  نقشه راهی برای روبه رو شدن با فرصت های مورد انتظار و غیر منتظره و موانعی که در آینده پیش می آیند می باشد و برای هدایت موفقیت آمیز آن حرفه در فضای خاص رقابتی اش ضروری است تهیه یک طرح کسب و کاربخشی از فرایند آماده سازی یک حرفه است،طرح کسب و کار ،فعالیتی است که به دقت زیادی نیاز دارد. این طرح فعالیتی است که به دقت زیادی نیاز دارد. این طرح فعالیتی است که به تفکر صادقانه برای مفاهیم کسب و کار،فرصت های کاری، افق رقابت ، عوامل موفقیت و افرادی که در کسب و کار شما دخیل هستند ، وابسته است.


برای طرح کسب و کار گام های زیر را باید طی کرد:


هدف شما چیست؟
مخاطبان شما چه کسانی هستند؟
به چه نوع اطلاعاتی نیاز دارید؟
هدف شما چیست؟

چرا می خواهید این طرح را آماده نمایید؟ توسط این طرح به دنبال انجام و تکمیل چه چیزی هستید؟ نسبت به اندازه و وضعیت کسب و کار یا پروژه ی کاریتان ، فرآیند تهیه و نگارش طرح کسب وکار ، زمان متناسب به خود را طلب می نماید و هنگامی که طرح را کامل نمودید، می بایست آن را بارها به کار ببندید.

مخاطب شما چه کسانی هستند؟

چه کسی طرح شما را مطالعه می نماید؟ چرا می خواهد طرح شما را مطالعه نماید؟

اگر به طور دقیق می دانید چه کسی مخاطب اصلی طرح شما است، می توانید اطلاعاتی را تهیه نمایید که برای آن فرد با اهمیت هستند، یک مخاطب باهوش ارزش کسب و کار شما را نه تنها برحسب امور مالی ، بلکه از نظر کلی آن نیز محاسبه می نماید از خود بپرسید:

چه انتظاری از هر نوع مخاطب دارید؟

آیا مهر تایید شرکت را می خواهید یا به دنبال حمایت جدی مافوق خود هستید؟

ایا به تنهایی دنبال تامین بودجه هستید یا اینکه در پی ارتباطات با دیگر سرمایه گذاران یا دیگر شرکای تجاری کاری هستید؟

آیا در جست و جوی وامی هستید که باز پرداخت شود یا این که مایل به مشارکت و سهیم شدن در مالکیت و کسب سود هستید؟

به چه نوع اطلاعات نیاز دارید؟

به عنوان مثال:

آیا هزینه های مورد نیاز محصولتان را تایید نموده اید؟

آیا گزینه های متفاوت مکان کاری را بررسی نموده اید؟

آیا تجزیه و تحلیل رقبایتان کامل است و اخیرا صورت گرفته؟

ایا مناسب ترین ساختار قانونی را برای کسب و کار خود انتخاب نموده اید؟

D4dQOcy3kv


گام هایی برای تعیین اطلاعات مورد نیاز


عناصر اساسی طرح کسب و کار را بازنگری نمایید.
اطلاعات مورد نیاز خود را طبقه بندی نمایید.
اطلاعات مهم تر را مشخص نمایید.
اطلاعاتی را که به بازیافت نیاز دارند را مشخص نمایید؛
چگونگی کسب اطلاعات را کشف نمایید.
 

نتیجه گیری:


با استفاده از طرح های کسب و کار ، شما می توانید نیازهای خود را از کسب و کارتان که قصد راه اندازی آن را دارید ، پیاده سازی نمایید و بفهمید که اهدافتان از کسب و کارتان چیست ؟ طرح کسب و کار به حرکت در مسیر اهدافتان کمک می کند .

برای مطالعه بیشتر در این زمینه به مقاله زیر مراجعه نمایید..

 بهترین راهکار مدیریت کسب وکار

 

نویسنده : وب مک
تاریخ : 1396/07/10
0.0
تعداد بازدید : 2569
تعداد کامنت : 0