دستور العمل نحوه شناسایی قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات ict

پیرو بخشنامه 14 جدید درآمد در خصوص چگونگی محاسبه حق بیمه قراردادهای انفورماتیکی و با توجه به گسترش فعالیتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و در نتیجه انعقاد قراردادهای پیمانکاری در این زمینه ،نحوه شناسایی و محاسبه حق بیمه قراردادهای مذکور

پیرو بخشنامه 14 جدید درآمد در خصوص چگونگی محاسبه حق بیمه قراردادهای انفورماتیکی و با توجه به گسترش فعالیتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و در نتیجه انعقاد قراردادهای پیمانکاری در این زمینه ،نحوه شناسایی و محاسبه حق بیمه قراردادهای مذکور.........

نویسنده : وب مک
تاریخ : 1396/03/09
0.0
تعداد بازدید : 1888
تعداد کامنت : 0