آشنایی با مبانی ماده 169 مکرر قانون مالیتهای مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن

به منظور شفاف سازی اطلاعات اقتصادی و توسعه عدالت مالیاتی ،دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیتهای مستقیم ، توسط سازمان امور مالیاتی کشور تدوین و اجرای آن از تاریخ 1/1/1391 آغاز گردیده است .

به منظور شفاف سازی اطلاعات اقتصادی و توسعه عدالت مالیاتی ،دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیتهای مستقیم ، توسط سازمان امور مالیاتی کشور تدوین و اجرای آن از تاریخ 1/1/1391 آغاز گردیده است .

به موجب این دستوالعمل ، کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای ( الف ) و ( ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم ، از ابتدای سال 1391 مکلف به صدور صورتحساب فروش کالا یا خدمات ، طبق نمونه های اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور می باشند......

نویسنده : وب مک
تاریخ : 1396/03/11
0.0
تعداد بازدید : 1633
تعداد کامنت : 0