رهایی از بحران رکود تورمی

از بحران رکود تورمی ، رهایی یافتیم.


وزیر اقتصاد گفت: در سال گذشته از بحران رکود تورمی که در سالهای ۹۱ و ۹۲ از آن رنج می‌بردیم، رهایی یافتیم.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل از واحد مرکزی خبر، علی طیب نیا در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما گفت: این همایش به نهادی موثر برای بحث و گفتگو در زمینه مهمترین مسائل اقتصادی کشور تبدیل شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: سال ۹۶ سال شروع برنامه ششم توسعه است که رشد اقتصادی میانگین 8 درصدی و نرخ بیکاری تک رقمی و تورم تک رقمی برای این سال هدفگذاری شده است.

وی گفت: در سال گذشته از بحران رکود تورمی که در سالهای ۹۱ و ۹۲ از آن رنج می‌بردیم رهایی یافتیم.

طیب نیا ادامه داد: از منظر اقدامات کوتاه مدت سال ۹۵ سال رونق غیرتورمی با رشد 12.5 درصد و تورم 9 درصد بود که بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی مربوط به افزایش تولید و صادرات گروه نفت بود. با این وجود رشد اقتصادی بدون نفت از منفی 1.8 درصد در ماه اول سال به ترتیب به 2.9 ، 5.4 و 5.6 درصد طی فصول دوم تا چهارم رسیده است.

وی افزود: از منظر بلند مدت سطح پاپین رشد نوسانات شدید و سهم اندک بهره وری در رشد به عارضه‌ای جدی برای اقتصاد تبدیل شده است. میانگین رشد 2.3 درصد نمی‌تواند نیازهای جامعه را تامین کند و زمینه را برای ریشه کن سازی فرد فراهم کند که برای پایان دادن به آسیب پذیری و مقام سازی اقتصاد و پایان بیکاری راهی جز جهش به سطوح بالاتر و پایدار رشد اقتصادی نداریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه حفظ ثبات و آرامش در اقتصاد مهمترین عامل در رسیدن به رشد اقتصادی است، گفت: اعتماد مردم به دولت مهمترین دستاورد دولت یازدهم بوده است که باید همه دست به دست هم دهیم تا این دستاورد را حفظ کنیم.

وی افزود: از منظر اقتصاد سیاسی رشد و اقتصاد هر کشوری وابسته به سیاست داخلی و خارجی است که از دل واگرایی سیاست داخلی و تنش در سیاست خارجی بی ثباتی و نوسات رشد اقتصاد پایداری بدست نمی‌آید.
 

تشکیل ستاد اصلاح نرخ سود

وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار تشکیل ستادی برای اصلاح نرخ سود بانکی شد و گفت: با بیش از ۲۴۰ بانک خارجی روابط کارگزاری برقرار کردیم.

علی طیب نیا صبح امروز در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما گفت: این همایش به نهادی موثر برای بحث و گفتگو در زمینه مهمترین مسائل اقتصادی کشور تبدیل شده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: طی دهه گذشته نظام مالی در برخی شاخصها، پایداری خوبی به نمایش گذاشته و برخی مواقع به مرزهای ناپایداری نزدیک شده است. مدیریت غیربهینه، نظام ارزی مبتنی بر فروش ارز به بانک مرکزی و ... از عوامل این ناپایداری بوده که این موارد به همراه اعمال تحریم‌های پولی و مالی کشور را در شرایط بحران قرار داد.

وی افزود: دولت یازدهم توانست با تلاش بسیار و بردباری مردم به برخی از دستاورد‌ها مانند کنترل انتظارات تورمی، کنترل بازار ارز، تورم کاهنده و رشد اقتصادی دست یابد.

طیب نیا خاطرنشان کرد: نظام مالی با ترازنامه‌های آسیب دیده مالی مواجه است که بخشی محصول کاستی‌های سیاستی و عدم نظارت دقیق از سوی مراجع ذیربط است و مهمترین اولویت در این زمینه شناسایی راهکارهایی است که با تکیه بر آن بتوان از این وضعیت گذر کرد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: طی دهه‌های گذشته سرمایه بانکهای دولتی متناسب با نیاز جامعه افزایش نیافته بود و کفایت سرمایه در شرایط خوبی قرار نداشت و سرمایه بانک‌ها وابسته به سرمایه مردم بود که دولت یازدهم سرمایه بانک‌ها را از ۱۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۵۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ افزایش داد.

وی تصریح کرد: در بودجه ۹۶، قرار بود ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمرانی و افزایش سرمایه بانک‌ها اختصاص یابد که در مجلس به تصویب نرسید که امیدوارم همه دستگاه‌ها افزایش سرمایه بانک‌ها را در اولویت قرار دهند چرا که سرمایه گذاری بانکی بیشترین اثرگذاری را در رشد اقتصاد دارد.

طیب نیا گفت: مشکل انجماد مالی و افزایش حجم بدهی دولت به نظام بانکی و افراد حقیقی و حقوقی از دولت گذشته ایجاد شده بود و سازوکاری برای حل این موضوع وجود نداشت که دولت یازدهم با تشکیل و استقرار بازار بدهی و بازار پذیر کردن بدهی‌های دولت به نظام بانکی و اشخاص در این زمینه گام برداشت.

وی افزود: تامین مالی شرکت‌های بزرگ و کاهش بدهی به آن‌ها و همچنین تامین مالی بخشی از نیازهای دولت اهداف دیگر دولت در این زمینه بود چرا که رفع انجماد از بدهی‌های دولت منجر به حرکت درآمدن چرخ‌های تولید و رشد اقتصاد می‌شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: اقدام مهم دیگر دولت، رفع محدودیت بانک‌ها با اجرای برجام و لغو تحریم‌ها بود که باعث ایجاد روابط بانکی از جمله ایجاد روابط کارگزاری و تسهیل مبادلات بانکی شد.

وی افزود: در دوران تحریم تنها ۳۰ بانک کوچک و پرریسک با ایران کار می‌کردند، اما امروز بیش از ۲۴۰ بانک روابط کارگزاری دارند و در آینده نزدیک با عموم بانکها، روابط برقرار خواهد شد.

طیب نیا با بیان اینکه نرخ بالای سود بانکی و نرخ سود در بازار مالی به یک مانع مهم برای رونق سرمایه گذاری و اشتغال و به عنوان یک منبع ثبات زدا تبدیل شده است، گفت: نرخ اسمی سود تناسبی با نرخ تورم ندارد از این رو هزینه‌های مالی واحدهای تولیدی افزایش یافته و قدرت رقابت تولیدات داخلی کاهش یافته است.

وی ادامه داد: همزمان با افزایش نرخ سود تسهیلات، قدرت بازپرداخت تسهیلات کاهش یافته از این رو سودآوری عملیات بانک‌ها کاهش یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: همزمان با کاهش قدرت بازپرداخت تسهیلات مطالبات بانک‌ها افزایش یافته و منجر به این شده است که بانک‌ها درآمدهای موهوم شناسایی کنند.

طیب نیا گفت: نرخ بالای سپرده انگیزه سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در بازار مسکن را کاهش داده از این رو باید بدانیم رونق صنعت ساختمان بدون کاهش نرخ سود ممکن نیست.

وی تصریح کرد: نرخ سودی که در حاشیه نرخ تورم باشد انگیزه سرمایه گذاری را افزایش خواهد داد؛ اما برخی ناهماهنگیهای سیاست پولی و بانکی و نیز نبود درک مشترک در ارکان به تثبیت چنین نرخ هایی کمک کرده است.

طیب نیا  ادامه داد: نرخ بالای سود بانکی به دستاوردهای مهم دولت و بازار سرمایه صدمه زده و ایجاد بازار بدهی و بی ثباتی آن را رقم می‌زند.

وی گفت: اگر الزامات نهادی- سیاستی و اجرایی لازم برای کاهش نرخ سود شکل نگیرد نه تنها امیدی به رشد و اشتغال نخواهیم داشت بلکه آرامش موجود در بازار نیز لطمه خواهد دید.

طیب نیا تصریح کرد: ایجاد هماهنگی بین سیاستهای پولی و مالی از طریق ایجاد نهاد نظارت مالی لازم است، نهادی که بتواند سیاست گذاری و هماهنگ کننده باشد و بر اجرای آن نظارت‌های درستی صورت بگیرد.

وی تاکید کرد: باید بتوانیم در کوتاه مدت با ایجاد کمیته یا ستاد نیاز مالی این حوزه را مرتفع کرده و بدنبال راهکاری باشیم تا به درک مشترک از مخرب بودن تداوم این گونه نرخ‌ها برسیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به فعالیت برخی موسسات غیر مجاز افزود: موسسات غیرمجاز هماهنگی بین سیاستهای پولی و مالی را از بین برده و کاهش نرخ سود بانکی را با وقفه مواجه کرده است.

وی در پایان بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی در راستای تحقق رشد اقتصادی تاکید کرد و گفت: برای تحقق این مهم نیازمند رویکرد منسجم هستیم.

نویسنده : وب مک
تاریخ : 1396/05/03
0.0
تعداد بازدید : 2944
تعداد کامنت : 0