مرواریدهای بسیار در ابر دریای اینترنت می توان یافت.                               حکیم ارد بزرگ

 

سئو چیست ؟

قبل از تعریف سئو (SEO – Search Engin Optimize)باید به تعریف موتور جستجو بپردازیم.اگر وبسایت را بعنوان اتاق های یک سازمان دولتی و بازدیدکنندگان را بعنوان ارباب رجوع این سازمان در نظر بگیریم، موتور جستجو همان "واحد اطلاعات جنب درب ورودی سازمان" است که وظیفه اش نشان دادن اتاق های مرتبط با نیاز ارباب رجوع میباشد.در حال حاضر Google  قدرت برتر این حوزه میباشد. عملیات سئو یعنی بروزرسانی لیست اتاق ها در واحد اطلاعات و رقابت اتاق ها با یکدیگر در جذب بیشتر تعداد ارباب رجوع. در واقعیت سئو یعنی تلاش وبسایت ها برای معرفی پتانسیل های خود به موتورهای جستجو با هدف جذب بازدید کننده همگن با آن پتانسیل ها . بطور کلی عملیات سئو با دو روش استاندارد و غیر استاندارد انجام میشود. مراحل اجرا در روش استاندارد زمانبر ولی نتایج حاصله پایدارو مستمرمیباشد. روش های غیر استاندارد عموما فوری ، و نتایج حاصله مقطعی و ناپایدار میباشند.معمولا مشاغل بی هویت و موقت از روش های غیر استاندارد و مشاغل دارای هویت از روش های استاندارد استفاده می کنند . 

 دو ابزار مهم یک تیم برنامه نویسی برای معرفی موفق وبسایت شما به موتورهای جستجو اول آشنایی و تسلط بر الگوریتم های موتورهای جستجو و دوم شناخت و تسلط بر ادبیات نیازمندی بازدیدکنندگان میباشد. بعنوان یک اصل کلی باید بدانید که گوگل به دنبال معامله با شما نیست بلکه به دنبال اعتماد کردن به وبسایت شماست. سابقه عملیاتی گروه مهندسی وبمک بر میگردد به قبل از پیدایش و عمومی شدن سئو . ما در این دو دهه فعالیت آموختیم که هیچگاه موفقیت یک پروژه سئو را نمیتوان بصورت 100% تضمین نمود ولی دو گروه از پروژه های محکوم به شکست را می توان به راحتی شناسایی و از آنان اجتناب نمود .

گروه اول : پروژه هایی که در آنها حجم رقابت موجود ، نتایج حاصله را فاقد توجیه اقتصادی می نماید.

گروه دوم : پروژه هایی که اساسا فاقد حضور کیفی یا کمی بازدید کننده در موتورهای جستجو میباشد.این گروه از پروژه ها ظاهرا  از جنبه فنی منتج به نتیجه میشوند ولی از دید کسب و کار هیچ گونه موفقیت و نتیجه ای را در بر نخواهند داشت.

پس با این احوال نتیجه میگیریم که پروژه هایی پتانسیل موفقیت دارند که رقابتشان شدت غیر منطقی نداشته باشد و در نقطه مقابل حجم معقولی از مشتریان بالقوه حضور داشته باشند .جلسات تخصصی مشاوره و گزارش تحلیل بازار میتواند تا حدی این ابهامات را برای شما برطرف سازد. گروه مهندسی وبمک ، آرامش بعد از اجرای پروژه را برای شما به ارمغان می آورد.

 

" وبمک تعالی بخش برند شماست " 

g4XQq4N45z