سنتی بودن فضای کسب و کار، تجارت الکترونیک را به یغما برد!

سنتی بودن فضای کسب و کار، تجارت الکترونیک را به یغما برد!

 

مشاور عالی فضای مجازی سازمان صداوسیما گفت که توجه نکردن شرکت های دولتی متعدد کشور به بهینه سازی و مدیریت هزینه ها به عنوان موانع اصلی تجارت الکترونیک به شمار می روند.

حسن نجفی سولاری، مشاور عالی فضای مجازی سازمان صداوسیما در گفت وگوی با «رادیو گفت وگو» در پاسخ به این سوال که آیا دولت گامی برای بومی سازی فضای مجازی برداشته است؟ گفت: وضعیت ما در حوزه ایجاد خدمات فضای مجازی به صورت بومی، مناسب نیست، همچنین در حوزه دولت الکترونیک هم وضعیتی مشابه تجارت الکترونیک داریم.

وی با اشاره به دلایل عدم موفقیت کشور در این حوزه ادامه داد: سنتی بودن فضای کسب و کار و خاصیت فیزیکی آن را نمی توان به عنوان علت اصلی توسعه نیافتن این حوزه برشمرد، چراکه نخستین مسئله پیشرفت در هر حوزه ای، ایجاد زیرساخت های لازم است و تجارت الکترونیک نیز به مثابه همین موضوع، نیازهایی دارد تا بتواند آن فضا را ایجاد کند.

نجفی افزود: از آنجایی که بسیاری از شرکت های ما دولتی هستند، لذا بهینه سازی و مدیریت هزینه که یکی از پیش شرط های لازم برای ورود به این حوزه تلقی می شود، به حاشیه کشیده شده و سوددهی برای کشور نخواهد داشت.

مشاور عالی فضای مجازی سازمان صداوسیما در ادامه این مصاحبه گفت: شبکه توزیع فیزیکی سنتی در کشور همچنان با قدرت به کار خود ادامه می دهد و سبب می شود تا در کشور جز مواردی چند که بخش  خصوصی در آن دخیل بوده است، شاهد حضور فعال شرکت های مجازی و باسابقه نباشیم، به همین منظور انتظار می رود تا مسئولان بسترهای لازم را برای توسعه تجارت الکترونیک مهیا کنند.

نویسنده : وب مک
تاریخ : 1396/06/30
0.0
تعداد بازدید : 3669
تعداد کامنت : 0